Campagne voeren voor verkiezingen

De gemeente organiseert de verkiezingen. U kunt voor uw politieke partij een verkiezingscampagne houden. Dan moet u zich aan regels van de gemeente houden, bijvoorbeeld voor:

  • het aanplakken van verkiezingsposters
  • het ophangen van spandoeken
  • het plaatsen van kraampjes
  • het rondrijden met een geluidswagen
  • het werven van leden

Voor een aantal campagnemiddelen moet u een vergunning of ontheffing aanvragen bij de gemeente. Andere middelen zijn alleen toegestaan op de daarvoor bestemde plekken.

Houd u bij het campagne voeren aan de coronamaatregelen.