Afvalwater lozen, ontheffing

U mag geen afvalwater buiten het riool lozen. Is uw bedrijf niet op het riool aangesloten? Of gaat dat wel gebeuren, maar is het nu nog niet zover? Dan moet u bij de gemeente een ontheffing aanvragen. Met de ontheffing mag uw bedrijf huishoudelijk afvalwater, koelwater of bedrijfsafvalwater lozen.

Soms is ook toestemming van het waterschap nodig. Een voorbeeld hiervan is het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater (zoals rivieren en meren) met een septic tank.