Zaterdag markt

Op dit moment krijgen we veel vragen over de zaterdagmarkt in Oud Rijswijk. Naar aanleiding hiervan gaf burgemeester Michel Bezuijen gisteravond het volgende statement aan de gemeenteraad.

Vanwege de Coronacrisis en de 1,5 meter-maatregel is er in de normale opzet van de markt niet genoeg ruimte voor alle kramen. De gemeente is er alles aan gelegen om de markt weer in ere te herstellen. Tijdelijke maatregelen waren noodzakelijk, maar ook wij vinden het ontbreken van een aantal branches een onwenselijke situatie. Daarom werken we met de marktkooplieden aan een oplossing, om de markt in het centrum van Oud Rijswijk weer uit te breiden en te zorgen dat er voldoende ruimte is voor alle kramen. Wij streven er naar dit op zo kort mogelijke termijn te doen, zodat de houders van alle kramen weer zo spoedig mogelijk aan de slag kunnen.