Wees zuinig met water

Door het aanhoudende droge weer heeft het Hoogheemraadschap van Delfland, waar Rijswijk onder valt, nog steeds te maken met een tekort aan zoetwater. Op het moment worden er echte nog geen extra maatregelen genomen. Wel doet het Waterschap de oproep aan alle inwoners en bedrijven om zuinig om te gaan met water

WaterkraanHuidige stand van zaken

Door het aanhoudende droge weer heeft Delfland nog steeds te maken met een tekort aan zoetwater. Het neerslagtekort is ondertussen hoger dan in 2018, het jaar waarin er ook sprake was van extreme droogte. Wel zien het Waterschap dat de dagen korter worden en het weer iets minder warm, waardoor de verdamping kleiner is.

Om in de watervraag te voorzien voert Delfland water aan vanuit het Brielse Meer en via de Klimaatbestendige Water Aanvoervoorziening (KWA). Dit jaar heeft het Waterschap daarmee in totaal al 30 miljoen m3 aangevoerd. Dat is ongeveer het dubbele van de aanvoer in een normaal jaar, en bijna evenveel als in 2018. Tijdens deze droogte houdt Delfland de waterkeringen goed in de gaten. De algemene situatie van de waterkeringen is goed en onder controle. 

Sinds 26 juli gelden er schutstremmingen voor de recreatievaart schutstremmingen bij de Vlaardinger Driesluis, de Monstersche sluis en de buitensluis van Schiedam. Bij de Parksluizen is schutten beperkt mogelijk. Zo wordt de zoutindringing kleiner waardoor er minder zoetwater nodig is om deze tegen te gaan.

Vooruitblik

Deze week verwachten Delfland wisselender weer met meer neerslag, wat de watervraag weer iets beperkt. Dit is echter niet voldoende om het huidige watertekort weer aan te vullen. Omdat de Rijnafvoer daarnaast laag blijft, blijven ook de huidige schutbeperkingen vereist. Inzet van extra maatregelen is op dit moment niet nodig. De droogte duurt echter voort en verdere maatregelen op een later moment zijn niet uit te sluiten. Inwoners en bedrijven kunnen dan ook helpen door nu al zo zuinig mogelijk met water om te gaan.