Voortgang formatiegesprekken

Formateur Martin Wörsdörfer heeft deze week de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang van de inhoudelijke formatiegesprekken. Hij bericht de raad als volgt:

Geachte leden van de raad,

Op 15 april jl. heb ik u het advies gegeven om inhoudelijke formatiegesprekken op te starten tussen Beter voor Rijswijk, GroenLinks, D66, VVD en PvdA.

Graag laat ik u tussentijds weten dat genoemde partijen op dit moment in goede sfeer en constructief spreken over de contouren van een inhoudelijk programma op basis van een zestal thema’s. Deze - breed ingevulde - thema’s zijn (in willekeurige volgorde):

  • Openbare ruimte;
  • Stadsontwikkeling;
  • Veiligheid en Handhaving;
  • Sociale kwaliteit van de stad;
  • Financiën;
  • Bestuursstijl, identiteit en participatie.

De komende periode gaan we vol energie verder met het proces om te komen met een coalitieakkoord. In mijn volgende bericht hoop ik u conclusies te kunnen aanbieden.

Hartelijke groet,

Martin Wörsdörfer

Formateur