Steun voor herstel en vernieuwing Rijswijkse cultuursector

De culturele sector heeft veel schade opgelopen tijdens de coronacrisis en heeft hier nog steeds last van. Om in Rijswijk bij te dragen aan het herstel en aan vernieuwing heeft het college van b & w besloten tot een steunpakket cultuur.

Dankzij € 241.800, - vanuit de rijksoverheid is het mogelijk om de lokale cultuur extra te steunen om verlies door corona gedeeltelijk te compenseren en om activiteiten mogelijk te maken die het culturele leven weer op peil brengen. Daarnaast bestaat het steunpakket voor € 97.000, - uit een gemeentelijk innovatiebudget voor nieuwe activiteiten of initiatieven op het gebied van cultuur. De gemeenteraad stemde tijdens het Kaderdebat op 5 juli in met dit innovatiebudget kunst en cultuur. In totaal gaat het dus om € 338.800, - voor steun, herstel en vernieuwing van de lokale cultuursector.  

“Dit steunpakket is bedoeld voor het brede culturele veld in Rijswijk; gesubsidieerde en niet gesubsidieerde culturele organisaties maar ook individuele makers. Zodat iedereen in Rijswijk kan blijven genieten van de culturele activiteiten en om zo voor de toekomst de cultuur in Rijswijk sterker te maken”, aldus wethouder Mark Wit (Kunst & Cultuur).

Mark Wit 2022

Aanvragen

Aanvragen kan vanaf 1 september tot en met 1 oktober 2022. Meer informatie over het aanvragen van de subsidie en de voorwaarden is te vinden op www.rijswijk.nl/steuncultuur