Resultaten enquête Landgoederenzone bekend!

De komende jaren gaan we een aantal verbeteringen aanbrengen in de Landgoederenzone in Rijswijk om het gebied nog mooier en toegankelijker te maken. De mening van de inwoners van Rijswijk en belangstellende is hierbij van groot belang.

Landgoed Overvoorde Landgoederenzone
We hebben hen gevraagd om te laten weten wat zij belangrijk vinden in de Landgoederenzone. Het doel was om een gevoel te krijgen bij wat er leeft onder de gebruikers. De enquête geeft daarvoor goede inzichten en we hebben goede ideeën mogen ontvangen. Deze nemen we mee in de uitwerking van het uitvoeringsprogramma. Lees op het platform Samen Rijswijk de uitkomsten van de enquête.