Projecten Havenmeester & UrbanParks in gesprek met de buren

Toekomstige ‘buur-projecten’ Havenmeester en UrbanParks (Burgemeester Elsenlaan 325 en 329) hebben de handen ineengeslagen voor de participatie met omwonenden, ondernemers en andere belangstellenden. Op 16 mei presenteerden de projectontwikkelaars VanWonen, Novaform en Downtown Developers hun bouwplannen aan hen.
Concept De Havenmeester

Concept Havenmeester

Concept Urban Parks

Concept UrbanParks

Op deze prachtige lenteavond zijn ongeveer 40 belangstellenden verwelkomd. De projecten Havenmeester en UrbanParks zijn gepresenteerd en bezoekers werd gevraagd om mee te denken. Ook was er natuurlijk ruimte om vragen te beantwoorden. Er is veel informatie gedeeld tijdens de avond. Daarom hebben mensen nog twee weken de gelegenheid gekregen om aanvullende vragen, ideeën of aandachtspunten te delen, per mail of via een persoonlijk gesprek.

Hoe nu verder?

De ontwikkelaars hebben inmiddels alle ontvangen suggesties en ideeën onderzocht en afgewogen. De uitkomsten hiervan zijn opgenomen in het verslag van de participatie op de bovengenoemde projectpagina (gele blok - onderste link). De komende periode worden de plannen verder uitgewerkt. In een volgende stap besluit gemeente Rijswijk of ze medewerking verleent aan deze plannen. Bij een positief besluit start het proces voor de bestemmingsplanwijziging. Dat is nodig om de voormalige kantoorgebouwen te veranderen in woningen, bedrijfs- en commerciële ruimten.

Team Participatie Havenmeester & Urban Parks

  • VanWonen: Arthur Gerritsen                  
  • Novaform: Ronnie Maat                        
  • Downtown Developers :Ype Smith
  • Buro Vastgoed Participatie: Nathalie ten Have

Neem bij vragen gerust contact op met: contact@burgemeesterelsenlaan.nl