Mantelzorgwaardering

Als mantelzorger zorgt u langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke of gehandicapte naaste. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, een vriend, buur of kennis. U bent van grote waarde, zowel voor de naaste(n) die u verzorgt als voor de samenleving. De gemeente Rijswijk waardeert de inzet van alle mantelzorgers van jong tot oud. De gemeente Rijswijk geeft uiting aan deze waardering met een jaarlijks extraatje. Deze wordt rond de Dag van de Mantelzorg (10 november) uitbetaald. Jonge mantelzorgers tot 18 jaar komen natuurlijk ook in aanmerking voor de waardering; voor hen in de vorm van cadeaubonnen. Let op: de zorgvrager moet in Rijswijk wonen, de mantelzorger mag ook elders wonen.


Alle mantelzorgers die ingeschreven staan bij Welzijn Rijswijk en die voldoen aan onderstaande voorwaarden, kunnen de waardering ontvangen.

  • u bent in 2022 minimaal 3 maanden mantelzorger (geweest) en bent hiervoor niet betaald
  • de persoon voor wie u zorgt, woont in Rijswijk en staat ook ingeschreven als inwoner bij de gemeente Rijswijk. U zelf hoeft niet in Rijswijk te wonen.
  • u staat bij Welzijn Rijswijk ingeschreven als mantelzorger

Staat u nog niet ingeschreven bij Welzijn Rijswijk en zorgt u voor iemand in Rijswijk, dan kunt u de mantelzorgwaardering 2022 ontvangen wanneer u zich voor 1 september 2022 inschrijft bij Welzijn Rijswijk. Stuur een e-mail naar waardering@welzijn-rijswijk.nl(link stuurt een e-mail), bel naar 070-757 9200 of ga naar www.welzijn-rijswijk.nl/mantelzorgwaardering(externe link). Een van de mantelzorgconsulenten neemt dan na ontvangst van uw aanvraag contact met u op voor een intakegesprek. U kunt zich ook aanmelden via het aanmeldformulier:

Heeft u in 2021 de mantelzorgwaardering ontvangen en voldoet u nog steeds aan bovenstaande voorwaarden? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt de waardering automatisch ook in 2022.

Let op: De mantelzorgwaardering 2022 kan tot 1 september 2022 worden aangevraagd.

*Zorgt u voor iemand buiten Rijswijk? Dan kunt u de waardering aanvragen bij de gemeente waar de persoon voor wie u zorgt woont.