Inloopbijeenkomst voor At The Park op 13 juli

Van 1962 tot en met 2017 had Shell in het Kessler Park haar onderzoeksruimten. In 2019 kocht Kadans Science Partner de leegstaande gebouwen om er een levendige campus te gaan maken met ongeveer 1.300 nieuwe woningen. De herontwikkeling gebeurt onder de naam “At The Park”. Samen met projectontwikkelaar Miss Clark organiseert Kadans op 13 juli een inloopbijeenkomst met twee thema’s: wonen en een eenvoudige bestemmingsplanwijziging. De bijeenkomst vindt plaats op het terrein van At the Park: Kesslerpark 1 in Rijswijk.

At The ParkInloopbijeenkomst 13 juli van 14.00 uur tot 15.00 uur met thema wonen

Miss Clark is door Kadans Science aangewezen om ongeveer 1.300 woningen te ontwikkelen. Tijdens de inloopbijeenkomst op 13 juli van 14.00 uur tot 15.00 uur kunt u kennismaken met Miss Clark. Ook krijgt u een introductie over de plannen om hier woningen te bouwen. Uiteraard kunt u terecht met uw vragen en ideeën.  Roel Willems en Joris van Nistelrooij gaan graag namens Miss Clark met u in gesprek.  Locatie: At the Park: Kesslerpark 1 in Rijswijk.

Inloopbijeenkomst 13 juli van 15.00 uur tot 16.00 uur met thema bestemmingswijziging

Het voormalige Shell-gebouw heeft een bestemming “onderzoeksruimten”. Kadans Science Partner wil een uitbreiding van het bestemmingsplan bij gemeente Rijswijk aanvragen voor “kantoor- en educatieve ruimten”. Met deze nieuwe bestemming is het mogelijk om ook bedrijven en leerinstellingen op de campus te huisvesten. Omdat dit een eenvoudige bestemmingsplanwijziging is, kan dit geregeld worden met een zogenaamde kruimelvergunning. Sjoerd Harsveldt van Kadans Science Partner geeft op 13 juli om 15.00 een korte presentatie. Hierna is gelegenheid tot vragen stellen. Locatie: At the Park: Kesslerpark 1 in Rijswijk.

Verhinderd?

Kunt u niet naar de inloopbijeenkomst komen? Aarzel niet om contact op te nemen met s.harsveldt@kadans.com voor meer informatie.

Kruimelvergunning

De kruimelvergunning is een relatief snelle route om van het bestemmingsplan af te wijken. Relatief snel omdat de procedure ongeveer 8 weken duurt én omdat de vergunningsaanvraag niet via de gemeenteraad verloopt.

De exacte datum (dat de kruimelvergunning ter inzage wordt gelegd) is nog niet bekend. Dat komt zo spoedig mogelijk op deze website te staan. Vanaf die datum ligt er een papieren exemplaar van de vergunningsaanvraag ter inzage bij de balie Publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis, Bogaardplein 15 te Rijswijk. De balie is op dinsdag t/m donderdag geopend van 9:00 uur tot 17:00 uur en op maandag en vrijdag van 9:00 uur tot 12:00 uur. Een digitale versie van de vergunningsaanvraag is online te lezen op digitaleplannen.nl