Gezocht partijen voor kinderdagverblijf, fysiotherapie en podotherapie

De gemeente Rijswijk is bezig plannen te ontwikkelen voor een MultiFunctionele Accommodatie (MFA) op het sportpark Elsenburg aan de Lange Kleiweg in Rijswijk. De gemeente is hiervoor nog op zoek naar exploitanten voor de geplande kinderdagverblijf en praktijk voor fysiotherapie en podotherapie.

De MFA moet onderdak gaan bieden aan de op het sportpark gevestigde sportverenigingen, een kinderdagverblijf (ca. 500 m2 BVO) en een praktijk voor fysiotherapie en Podotherapie (ca. 425 m2 BVO).

Op dit moment is de gemeente voor de realisatie van een kinderdagverblijf en de fysiotherapie en podotherapie ruimte al in gesprek met partijen die daarvoor eerder hun belangstelling aan de gemeente kenbaar hebben gemaakt. Andere belangstellenden kunnen hun belangstelling kenbaar maken door contact op te nemen met de gemeente via jvos@rijswijk.nl .