Gemeente in gesprek met groenorganisaties over groenbeheer Landgoederenzone Rijswijk

Afgelopen week ging de gemeente in gesprek met diverse vrijwilligers van de groenorganisaties in Rijswijk over het groenbeheer in de Landgoederenzone Rijswijk. Ecogroen maakt in opdracht een groenbeheerplan voor de Landgoederenzone in Rijswijk. Het groenbeheerplan is een onderdeel van het uitvoeringsprogramma voor verbeteringen in de Landgoederenzone Rijswijk en we hebben de groenorganisaties gevraagd hierin mee te denken.

De komende jaren krijgt de Landgoederenzone een fikse opknapbeurt. Het gebied van 200 ha is momenteel versnipperd en het groen hier en daar verrommeld. Er moeten keuzes gemaakt worden voor het groenbeheer.  Het idee daarbij is dat ecologie, het cultuurhistorisch groen en de waarde van groen voor recreatie gelijke aandacht krijgen. Om de goede keuzes te kunnen maken worden er diverse werksessies georganiseerd met de groen- en natuurorganisaties in Rijswijk, Stichting Zuid-Hollands Landschap, het waterschap en groenbeheer van de gemeente Rijswijk en groenbeheer van de gemeente Den Haag,

Huidige groenwaarde

Na diverse veldbezoeken is de huidige groene waarden voor verschillende deelgebieden van de Landgoedrenzone in kaart gebracht. Samen is gekeken hoe we op basis hiervan doelen kunnen en het beter kunnen beheren op het gebied van ecologie, cultuurhistorie en recreatie. Zo kan het bijvoorbeeld goed zijn om meer aandacht te hebben voor een bosrand, omdat het bescherming biedt aan vogels die willen broeden, insecten en andere kleine dieren. Het samenspel van graszoden met wat meer verruiging in het groen zorgt voor meer variatie in het landschap en is goed zijn voor bepaalde dieren. Door bepaald beheer kunnen bijvoorbeeld ook meer paddenstoelen terugkomen of krijgt de bostulp. meer ruimte, wat weer een positief effect heeft op de beleving van de natuur.

De input van de diverse organisaties wordt verwerkt in het uiteindelijke groenbeheerplan. Dit wordt samen met het cultuurhistorische plan en het uitvoeringsprogramma voor de Landgoederenzone na de zomer gepresenteerd.

Meer weten:: https://samen.rijswijk.nl/nl-NL/folders/landgoederenzone-rijswijk