Flitspalen om de verkeersveiligheid van de Generaal Spoorlaan en de Prinses Beatrixlaan te verbeteren

Wie straks te hard of door rood rijdt op de kruising Generaal Spoorlaan en Steenvoordelaan krijgt een boete. Hier komt binnenkort een flitspaal in de richting van de Prinses Beatrixlaan. Naar verwachting wordt de paal aankomende zomer geplaatst. Volgend jaar volgt ook de kruising op de Prinses Beatrixlaan ter hoogte van de Laan van ’t Haantje en Terras van Sion. Hier worden eind 2023 flitspalen geplaatst in beide richtingen. De flitspalen gaan handhaven op het overtreden van de maximum snelheid van 50 km per uur en het door rood rijden, met als doel om de verkeersveiligheid van beide kruispunten te verbeteren.

 

De Generaal Spoorlaan is een belangrijke ontsluitingsroute en de kruising met de Steenvoordelaan wordt dagelijks veel gebruikt door bezoekers van het winkelcentrum en kinderen die naar school gaan. Ook de kruising van de Prinses Beatrixlaan met de Laan van ’t Haantje en Terras van Sion wordt veel gebruikt door kinderen die van en naar school en/of hun sportclub lopen of fietsen. Uit recente snelheidsmetingen blijkt dat de maximum snelheid op beide kruispunten te vaak wordt overschreden en het rode licht regelmatig wordt genegeerd. De gemeente en politie hebben naar aanleiding hiervan een analyse gemaakt van de verkeerssituatie. Daarbij is gekeken naar de huidige snelheidsovertredingen, roodlichtnegatie, het ongevallenbeeld en risico op ongevallen. Op basis van deze analyse heeft het Openbaar Ministerie (OM) besloten om op beide kruispunten flitspalen te plaatsen.

Rijswijk verkeerveiliger maken

Wethouder Mobiliteit Jeffrey Keus is blij met de toekenning: “Verkeersveiligheid is een speerpunt van het college. Samen met bewoners, politie en het OM zetten we in op het verbeteren van de verkeersveiligheid. Te hard rijden is een van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Met het plaatsen van de flitspalen pakken we dit aan. Samen maken we Rijswijk verkeersveiliger.” 

Planning

De flitspaal op de kruising Generaal Spoorlaan en Steenvoordelaan wordt aankomende zomer geplaatst. De flitspalen op de kruising Prinses Beatrixlaan met de Laan van ’t Haantje en Terras van Sion worden geplaatst nadat de werkzaamheden van Gasunie voor het project WarmtelinQ op deze locatie zijn uitgevoerd. Als de werkzaamheden van WarmtelinQ volgens planning verlopen is dit naar verwachting in het vierde kwartaal van 2023.