Belangrijke informatie voor werkende ontheemden uit Oekraïne

Per 1 juli is de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne van kracht. Dit is de manier waarop de zorg aan ontheemden uit Oekraïne wordt vergoed. Naast de zorg uit het basispakket wordt ook bepaalde zorg buiten het basispakket (beperkt) vergoed, zoals mondzorg bij acute pijnklachten, anticonceptie en abortuszorg. С 1 июля вступает в силу Положение об оказании медицинской помощи перемещенным лицам из Украины.

Voor ontheemden die (gaan) werken geldt een verzekeringsplicht zolang zij werken. Vanwege de vaak kortlopende arbeidscontracten is besloten dat, zolang zij onder de EU Beschermingsrichtlijn vallen, de verzekeringsplicht vanaf 1 augustus 2022 niet wordt gehandhaafd. Dat betekent dat werkende ontheemden vanaf 1 augustus geen zorgverzekering meer hoeven af te sluiten. Zij vallen dan onder de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO).

Zorgverzekeraars beëindigen de reeds afgesloten zorgverzekeringen per 1 augustus. Ontheemden ontvangen hierover een brief van de zorgverzekeraar. Ontheemden krijgen de optie aangeboden om de zorgverzekering te behouden. Dit is echter een onaantrekkelijke keuze, omdat voor de RMO geen zorgpremie of eigen risico hoeft te worden betaald. Ook is het zorgpakket van de RMO ruimer dan het basispakket. 

Meer informatie vindt u hier.

С 1 июля вступает в силу Положение об оказании медицинской помощи перемещенным лицам из Украины. Согласно с этим положением, медицинская помощь перемещенным лицам из Украины будет оплачиваться. В дополнение к уходу из базового пакета некоторые услуги, выходящие за рамки базового пакета, возмещаются (в ограниченном объеме), например уход за полостью рта при острой боли, контрацепция и помощь при аборте.

Перемещенные лица, которые работают или собираются работать, обязаны оформить страховку на все время, пока они работают. Из-за часто краткосрочных трудовых договоров было решено, что, пока они подпадают под действие Директивы ЕС о защите, обязательство по страхованию не будет сохраняться с 1 августа 2022 года. Это означает, что работающим перемещенным лицам больше не нужно будет оформлять медицинскую страховку с 1 августа. Затем они подпадают под действие Схемы медицинского обслуживания перемещенных лиц из Украины (RMO).

Медицинские страховые компании прекратят действие уже оформленных полисов медицинского страхования с 1 августа. Переселенцы получают письмо об этом из страховой компании. Перемещенным лицам предлагается возможность сохранить медицинскую страховку. Однако это непривлекательный выбор, потому что за RMO не нужно платить страховые взносы или собственный риск. Пакет услуг RMO также шире, чем базовый пакет.