Bedrijventerreinen Rijswijk voor de zesde keer gecertificeerd voor Keurmerk Veilig Ondernemen

Onlangs is de zesde certificering behaald van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor de bedrijventerreinen Plaspoelpolder, Hoornwijck, Broekpolder, Rijswijk Zuid, Pasgeld, Zuidflank en Compaan in de gemeente Rijswijk.

Foto (Frank Jansen): vertegenwoordigers bedrijventerreinen, wijkagenten en wethouder RO/Economie Armand van de Laar tonen de behaalde certificaten.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen staat voor een schoon, heel en veilig bedrijventerrein.

De certificering geeft aan dat alle betrokken partijen, Gemeente Rijswijk, Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk (BBR), Politie Eenheid Den Haag Team Rijswijk en Veiligheidsregio Haaglanden, samen structurele maatregelen treffen om de veiligheid op de bedrijventerreinen in Rijswijk te verbeteren. Alle partijen zetten zich, elk op hun eigen gebied en gezamenlijk, hiervoor in.

De afgelopen jaren is door de betrokken partijen hard gewerkt om de bedrijventerreinen schoner en veiliger te maken. Onder andere zijn de volgende acties uitgevoerd:

  • Verbeteren verkeersveiligheid met o.a. de aanpassing kruising Verrijn Stuartlaan / Diepenhorstlaan.
  • Planvorming en vernieuwing van leegstaande / beschikbare panden.
  • Vergunningstelsel automotive bedrijven
  • Onderhoud openbaar groen
  • Aanpak zwerfafval

Dat de bedrijventerreinen als veilig ervaren worden blijkt uit het feit dat van de gevestigde ondernemers zich 78,5% nooit tot zelden onveilig voelt op de bedrijventerreinen.

Belangrijke actiepunten voor de toekomst zijn o.a.: transformatie van panden, bereikbaarheid en parkeervoorzieningen, vergroten van de sociale veiligheid en de communicatie met ondernemers over de veiligheid op de bedrijventerreinen.

De gemeente Rijswijk zet zich in voor meer veiligheid en verbetering van de leefbaarheid in de gehele gemeente. Inmiddels zijn in diverse winkelgebieden en op alle bedrijventerreinen de eerder genoemde partijen structureel bezig met het verbeteren van de veiligheid. Rijswijk beschikt al sinds 2002 over het Keurmerk Veilig Ondernemen voor de bedrijventerreinen.