Aankondiging werkzaamheden riool Koopmanstraat

Na de zomervakantie, waarschijnlijk oktober, start gemeente Rijswijk aan de riolering in de Koopmanstraat. Tussen de Handelskade en de Van Benthemlaan laat de gemeente een nieuw, gescheiden riool aanleggen. Vuil afvalwater enerzijds en schoner regenwater anderzijds blijven dan apart van elkaar en dat is beter en schoner voor iedereen.

Koopmansstraat zijde kruispunt closerWerkzaamheden schuiven over veertig meter

Om de huidige riolering te vervangen wordt de straat over een lengte van 40 meter opengebroken. Waar de werkzaamheden klaar zijn, wordt de weg weer dichtgemaakt en afgedekt met klinkers. Aan de andere kant van de werkzaamheden  wordt de straat weer een stukje opengebroken. Zo schuiven de werkzaamheden steeds een paar meter op en blijft er ongeveer 40 meter straat steeds openliggen om daar te kunnen werken. De aannemer moet ervoor zorgen dat de bedrijven bereikbaar blijven.

Waarom een gescheiden rioolstelsel

Een gescheiden rioolstelsel heeft een buis voor afvalwater en een buis (of een ander hulpmiddel) voor regenwater. Het voert daarmee vuil afvalwater en schoner regenwater voor het grootste deel apart af:

  • Het vieze afvalwater gaat via rioolbuizen naar de rioolwaterzuivering.
  • Het veel schonere regenwater, dat van daken en straten afkomt, gaat niet naar de rioolwaterzuivering. Het water mag in de grond zakken (regenwaterinfiltratie) of wordt naar open water geleid, zoals rivieren en kanalen.

Zo kan de rioolwaterzuivering het afvalwater beter schoonmaken zonder de grote hoeveelheden regenwater.

Koopmansstraat zijde Handelskade

Voorlopige planning en communicatie

Op dit moment is gemeente Rijswijk bezig om een aannemer te selecteren voor de werkzaamheden. We verwachten dat de werkzaamheden in de maanden oktober, november en december gebeuren. Dat is nog afhankelijk van de beschikbaarheid van materialen voor het riool. Ook het weer is van invloed op de planning. Tenminste twee weken voordat de werkzaamheden starten, zorgt gemeente Rijswijk voor een actuele planning en informatie over omleidingsroutes.

Meer weten?

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Aarzel niet om contact op te nemen met havenkwartier@rijswijk.nl

Voor de Koopmanstraat, zie de cirkel