Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw, Oranjelaan 86, 2281GH, het vergroten van een woning middels dakopbouw;

B&W hebben een omgevingsvergunning verleend volgens de reguliere procedure voor:

 

Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw, Oranjelaan 86, 2281GH, het vergroten van een woning middels dakopbouw; datum besluit: 31-5-2021; zaaknummer: 2021030179993

 

De vergunning ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage bij de balie publieksvoorlichting

Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk zes weken na de datum waarop de vergunning is verleend een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag contact opnemen, tel. (070) 326 11 69

Publicatiedatum

maandag, 31 mei, 2021 tot maandag, 12 juli, 2021

Beschrijving

Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw, Oranjelaan 86, 2281GH, het vergroten van een woning middels dakopbouw; datum besluit: 31-5-2021; zaaknummer: 2021030179993

Plaats

Rijswijk