Activiteit: Kap, van Dijcklaan 13 h, 2282VM, het kappen van 1 boom (Cedrus libani);

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ontvangen:

 

Activiteit: Kap, van Dijcklaan 13 h, 2282VM, het kappen van 1 boom  (Cedrus libani); ontvangstdatum: 20-4-2021; zaaknummer: 2021042081217

 

 

De publicatie van deze aanvraag heeft uitsluitend een informatief karakter. De gemeente heeft na ontvangstdatum maximaal 8 weken om te beslissen over een aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.

Het indienen van een zienswijze respectievelijk bezwaar- of beroepschrift is pas mogelijk na terinzagelegging van de ontwerpvergunning respectievelijk de verlening of weigering van de vergunning.

De terinzagelegging van de ontwerpvergunning en de beslissing op de vergunningaanvraag maken we op een later moment bekend. Hierbij vermelden we ook de mogelijkheid om een zienswijze respectievelijk een bezwaar- of beroepschrift in te dienen.

 

Publicatiedatum

donderdag, 29 april, 2021 tot donderdag, 10 juni, 2021

Beschrijving

Activiteit: Kap, van Dijcklaan 13 h, 2282VM, het kappen van 1 boom  (Cedrus libani); ontvangstdatum: 20-4-2021; zaaknummer: 2021042081217

 

Plaats

Rijswijk