Activiteit: Bouw, Parelgraslaan hoek Beemdgrasstraat, 2288HB, het (tijdelijk) plaatsen van een fietsbox in wijk Parkwijk;

B&W hebben een omgevingsvergunning verleend volgens de reguliere procedure voor:

 

Activiteit: Bouw, Parelgraslaan hoek Beemdgrasstraat, 2288HB, het (tijdelijk) plaatsen van een fietsbox in wijk Parkwijk; datum besluit: 12-2-2021; zaaknummer: 2021011378812

 

De vergunning ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage bij de balie publieksvoorlichting

Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk zes weken na de datum waarop de vergunning is verleend een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag contact opnemen, tel. (070) 326 11 69

 

Publicatiedatum

vrijdag, 12 februari, 2021 tot vrijdag, 26 maart, 2021

Beschrijving

Activiteit: Bouw, Parelgraslaan hoek Beemdgrasstraat, 2288HB, het (tijdelijk) plaatsen van een fietsbox in wijk Parkwijk; datum besluit: 12-2-2021; zaaknummer: 2021011378812

Plaats

Rijswijk