Activiteit: Kap, Laan te Blotinghe 1, 2282NJ, het kappen van 2 bomen (1 wilg en 1 abeel);

B&W hebben een omgevingsvergunning verleend volgens de reguliere procedure voor:

Activiteit: Kap, Laan te Blotinghe 1, 2282NJ, het kappen van 2 bomen  (1 wilg en 1 abeel); datum besluit: 11-2-2021; zaaknummer: 2021011278785

De vergunning ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage bij de balie publieksvoorlichting

Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk zes weken na de datum waarop de vergunning is verleend een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag contact opnemen, tel. (070) 326 11 69

 

Publicatiedatum

donderdag, 11 februari, 2021 tot donderdag, 25 maart, 2021

Beschrijving

Activiteit: Kap, Laan te Blotinghe 1, 2282NJ, het kappen van 2 bomen  (1 wilg en 1 abeel); datum besluit: 11-2-2021; zaaknummer: 2021011278785

Plaats

Rijswijk