Activiteit: Bouw, Sammersweg 4a (kadastraal C 1217), het verplaatsen van de externe brandtrap;

B&W hebben een omgevingsvergunning verleend volgens de reguliere procedure voor:

 

Activiteit: Bouw, Sammersweg 4a (kadastraal C 1217), het verplaatsen van de externe brandtrap; datum besluit: 10-2-2021; zaaknummer: 2021012579118

 

De vergunning ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage bij de balie publieksvoorlichting

Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk zes weken na de datum waarop de vergunning is verleend een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag contact opnemen, tel. (070) 326 11 69

 

Publicatiedatum

woensdag, 10 februari, 2021 tot woensdag, 24 maart, 2021

Beschrijving

Activiteit: Bouw, Sammersweg 4a (kadastraal C 1217), het verplaatsen van de externe brandtrap; datum besluit: 10-2-2021; zaaknummer: 2021012579118

Plaats

Rijswijk