Activiteit: Bouw, Karel Doormanlaan 267, 2283AN, het intern wijzigen (constructieve doorbraak) van een woning;

B&W hebben een omgevingsvergunning verleend volgens de reguliere procedure voor:

 

Activiteit: Bouw, Karel Doormanlaan 267, 2283AN, het intern wijzigen (constructieve doorbraak) van een woning; datum besluit: 6-1-2021; zaaknummer: 2020120976309

 

De vergunning ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage bij de balie publieksvoorlichting

Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk zes weken na de datum waarop de vergunning is verleend een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag contact opnemen, tel. (070) 326 11 69

Publicatiedatum

woensdag, 6 januari, 2021 tot woensdag, 17 februari, 2021

Beschrijving

Activiteit: Bouw, Karel Doormanlaan 267, 2283AN, het intern wijzigen (constructieve doorbraak) van een woning; datum besluit: 6-1-2021; zaaknummer: 2020120976309

Plaats

Rijswijk