Woningbouw, groen en nieuw Steenvoordeplein - Sterpassage in Bogaard stadscentrum wordt herontwikkeld

Woensdag 13 oktober tekenden wethouder Armand van de Laar en Jaco Meuwissen (namens Sterpassage Rijswijk, een samenwerking van 3W real estate en AT Capital) de overeenkomst voor de herontwikkeling van de Sterpassage in Bogaard stadscentrum in Rijswijk. Plannen voor deze herontwikkeling – die grotendeels in lijn zijn met het eind 2019 vastgestelde Masterplan In de Bogaard – zijn inmiddels zo ver dat er recent een ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen.

 

De herontwikkeling van de Sterpassage vormt een volgende belangrijke stap in de gebiedstransformatie van Bogaard stadscentrum. Vele vierkante meters winkeloppervlak worden omgezet naar andere functies, waaronder woningbouw. Ook wordt een nieuwe verbinding voor langzaam verkeer dwars door de Bogaard gerealiseerd. Met het al eerder vastgestelde bestemmingsplan ‘De Terp’ werd de zogenaamde ‘Leefstraat’ mogelijk gemaakt. De herontwikkeling van de Sterpassage sluit daarop aan met het nieuwe Steenvoordeplein.

“Met een grote daktuin en een groen plein op de plek waar nu gebouwen staan, draagt deze nieuwbouw bij aan een gezonde groene leefomgeving, biodiversiteit en klimaatadaptatie”, aldus van de Laar.

Bouwplan

De bebouwing van de Sterpassage, tussen de Hoogvliet en het Bomenplein, wordt gesloopt.

Er komen twee nieuwe gebouwen voor terug; het noordelijke gebouw betreft een woontoren van circa 55 m hoog, het zuidelijke een bouwblok met twee hoogteaccenten van circa 39 m en 75 m hoog. Daartussenin komt het nieuwe Steenvoordeplein, een plek voor ontmoeten en verblijven die aansluit op de nieuwe ‘Leefstraat’ die dwars door de huidige Terp wordt gerealiseerd. Hier komt ruimte voor horeca in de plinten en ruimte voor terrassen op het plein.

Het totale woonprogramma bestaat uit maximaal 510 appartementen van circa 45 m² tot ruim 160 m². De appartementen zullen in zowel huur als koop worden gerealiseerd. Minimaal 50% van de woningen wordt in het betaalbare segment ontwikkeld.

In het zuidelijke bouwblok wordt een volledig inpandige parkeergarage gerealiseerd voor de woningen. In het ontwerp van het zuidelijke bouwblok is ingezet op een groot, groen dak met verblijfskwaliteit voor de bewoners.

Vervolgprocedure

Het ontwerpbestemmingsplan voor de Sterpassage heeft vanaf vrijdag 27 augustus 2021 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Tijdens die periode is er op maandag 6 september een goed bezochte, digitale informatieavond gehouden. Na beantwoording van de ingediende zienswijzen zal het bestemmingsplan naar verwachting op 21 december ter vaststelling worden behandeld in de gemeenteraad. Geplande start van de sloop- en bouwwerkzaamheden is vervolgens in het tweede kwartaal van 2022.

Meer informatie over het project is te vinden op Sterpassage | Gemeente Rijswijk

Impressie van beide gebouwen met zicht op de Steenvoordelaan

Impressie van de toegang naar de nieuwe Leefstraat vanuit het Wethouder Hillenaarplantsoen