Winkelcentrum In de Bogaard behaalt Keurmerk Veilig Ondernemen

Onlangs is de her certificering behaald van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor het winkelcentrum In de Bogaard. Het Keurmerk staat voor een schoon, heel en veilig winkelcentrum.

Namens de gemeente namen burgemeester Michel Bezuijen en wethouder Armand van de Laar het certificaat in ontvangst (Foto Erwin Dijkgraaf)Op woensdagmiddag 3 juli werden op het Bomenplein van het winkelcentrum de behaalde certificaten uitgereikt aan de betrokken partijen. Namens de gemeente namen burgemeester Michel Bezuijen en wethouder Armand van de Laar het certificaat in ontvangst.

De certificering geeft aan dat alle betrokken partijen waaronder, Gemeente Rijswijk, Stichting Winkelcentrum in de Bogaard, Centrummanagement in de Bogaard, de vastgoedeigenaren, Trigion, Q-Park Rijswijks Lyceum, Politie Eenheid Den Haag Team Rijswijk en Veiligheidsregio Haaglanden, samen structurele maatregelen treffen om de veiligheid in winkelcentrum In de Bogaard te verbeteren. Alle partijen zetten zich, elk op hun eigen gebied en gezamenlijk, hiervoor in.

De afgelopen jaren is door de betrokkenen hard gewerkt om het winkelcentrum schoner en veiliger te maken. Onder andere zijn de volgende acties uitgevoerd:

  • Toezicht op uitstallingen van winkeliers
  • Weren van fietsen in het voetgangersgebied
  • Verbeteren fietsenstallingen
  • Toevoegen en vernieuwen straatmeubilair zoals banken, peukentegels en prullenbakken

Het winkelcentrum wordt door passanten en winkeliers als veilig ervaren. Dit blijkt uit het feit dat van de gevestigde winkeliers 79% zich nooit of zelden onveilig voelt in het winkelcentrum.

Alle betrokken partijen werken aan de verbetering en het toekomstbestendig maken van winkelcentrum In de Bogaard en vanuit het Keurmerk Veilig Ondernemen zijn de komende periode  de volgende actiepunten van groot belang:

  • Aanpak leegstand d.m.v. transformatie van retail naar wonen
  • Afstemming schoonmaak openbaar gebied
  • Blijven handhaven op (brom)fietsers in voetgangersgebied
  • In gesprek gaan met jongeren t.b.v. vermindering overlast
  • Informatievoorziening naar winkeliers toe m.b.t. veiligheid

De gemeente Rijswijk zet zich in voor meer veiligheid en verbetering van de leefbaarheid in de gehele gemeente. Zo zijn alle bedrijventerreinen en diverse winkelgebieden binnen de gemeente KVO gecertificeerd.