Werkzaamheden aan waterleiding Mgr. P.J. Willekenslaan

Direct na de zomervakantie begint drinkwaterleidingbedrijf Dunea met het vervangen van de waterleiding in de Mgr. P.J. Willekenslaan. De aannemer richt vooruitlopend op de werkzaamheden in de week van 17 juli in de straat een tijdelijk werkterrein in.

Logo Dunea, Duin & WaterHet werkterrein wordt ingericht in het plantsoen langs de Willekenslaan ter hoogte van de Jacob van der  Wielelaan. Na het afronden van de werkzaamheden wordt het plantsoen weer hersteld.

De waterleidingen aan de Mgr. P. J. Willekenslaan moeten vanwege ouderdom worden vervangen. Hiervoor is het nodig graafwerkzaamheden te verrichten in het trottoir, de rijweg en de groenstrook parallel langs de Willekenslaan. Naast het vernieuwen van de waterleiding wordt ook een niet meer gebruikte watermeterput in het plantsoen worden verwijderd. De werkzaamheden duren naar verwachting tot 31 oktober. De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Dunea heeft de bewoners per brief geïnformeerd over de gevolgen van de werkzaamheden.