Werkzaamheden aan waterleiding Geestbrugweg

De waterleidingen in de Geestbrugweg tussen Haagweg en Penninglaan (oneven zijde) moeten vanwege ouderdom worden vervangen. Hiervoor worden door drinkwaterbedrijf Dunea graafwerkzaamheden uitgevoerd in het trottoir en de rijweg.

Logo Dunea, Duin & Water
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en starten in de week van 14 augustus en worden naar verwachting op 10 november afgerond.  De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Vanwege de omvang van de werkzaamheden zal in de Geestbrugweg  tijdelijk één rijstrook niet beschikbaar zijn voor gemotoriseerd verkeer. De doorstroming van het verkeer zal middels een tijdelijke verkeersregelinstallatie geregeld worden.

De bewoners zijn door Dunea over de effecten van de werkzaamheden per brief geïnformeerd.