Wens voor meer groen in peiling over openbare ruimte In de Bogaard

De openbare ruimte In de Bogaard nodigt op dit moment niet uit om te verblijven, terwijl dat één van de ambities is voor het nieuwe stadscentrum. Daarom wil de gemeente het openbaar gebied aantrekkelijk maken om in te verblijven. Daarvoor heeft de gemeente afgelopen maanden via een enquête gevraagd aan winkeliers, bezoekers, huidige en nieuwe bewoners en eigenaren wat zij belangrijk vinden om in de openbare ruimte terug te laten komen. Hier valt het Bogaardplein niet onder, omdat de plannen hiervoor al bekend zijn en de uitvoering reeds is gestart. Met de resultaten van de peiling is een volgende mijlpaal behaald voor de herinrichting van het openbaar gebied van In de Bogaard.

 

Samengevat willen de geïnterviewden meer bomen, planten en bloembakken, maar ook terrassen en zitplekken. In totaal hebben 322 mensen de enquête ingevuld. 270 mensen gaan naar In de Bogaard om te winkelen en 23% van de geïnterviewden woont in het winkelcentrum of pal ernaast. Het merendeel van de geïnterviewden bezoekt In de Bogaard wekelijks, gevolgd door dagelijks, twee wekelijks en maandelijks.

Hoofdlijnen van de peiling

Op de vraag wat mensen op dit moment missen in de openbare ruimte van In de Bogaard staan robuust groen, bomen en planten en plantenbakken op de gedeelde eerste plaats, gevolgd door terrassen en andere zitplekken. Qua zitplekken en bankjes kiezen de meeste respondenten voor zitranden langs het groen, gevolgd door de banken en picknickbanken.

De geïnterviewden geven ook aan hoe zij de vernieuwing van het Bomenplein graag zien. Mensen zien graag dat de bestaande bomen, picknickbanken en sfeerverlichting behouden blijven. Daarnaast volgen nieuwe bomen, lantaarns in de bomen en meer verlichting. Voor het nieuwe plein aan de Steenvoordelaan kiezen de deelnemers voor een knusse sfeer en voor het nieuwe parkje aan de Prinses Beatrixlaan (Beatrixpark) werd de voorkeur gegeven aan veel bomen en een buurtpark met heuvels van gras.

Mensen vinden groen belangrijk, maar ook veiligheid en goede verlichting staan centraal. 

Het huidige winkel- en horeca aanbod is niet wat het is geweest en hier moet volgens de deelnemers ook iets aan gedaan worden om weer meer bezoekers te trekken. De ideeën gaan over positieve beleving tijdens het shoppen, voorkomen van hete tegelpleinen, schoonhouden van de ruimte en aandacht voor sport- en entertainment in het hele gebied.

Schetsontwerp

De resultaten uit de peiling worden gebruikt bij het opstellen van het schetsontwerp. Dit schetsontwerp zal medio april/mei online worden gepresenteerd middels een video. Uiteindelijk leidt dit tot een definitief ontwerp van de openbare ruimte waaruit de nieuwe identiteit van het stadscentrum, maar ook de nieuwe inrichting en de nieuwe gebruiksmogelijkheden van het openbaar gebied moet blijken. Medio mei 2021 wordt het schetsontwerp voor de openbare ruimte van In de Bogaard ter vaststelling aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders.

Masterplan In de Bogaard

De herinrichting van de openbare ruimte maakt onderdeel uit van het Masterplan In de Bogaard en omgeving. Samen werken aan een groen woon-, winkel- en verblijfsgebied. Dat is de ambitie die de gemeente Rijswijk heeft vastgelegd. Het Masterplan geeft richting aan toekomstige ontwikkelingen en initiatieven, om van In de Bogaard weer een levendig stadscentrum te maken. De transformatie neemt meerdere jaren in beslag en wordt stapsgewijs uitgevoerd, aansluitend op de nieuwbouw van woningen en winkels. Tussen alle bebouwing, zorgt het openbaar gebied voor de verbinding.

Meer informatie over de inrichting van de openbare ruimte van In de Bogaard is terug te vinden op www.rijswijk.nl/project/herinrichting-openbare-ruimte-in-de-bogaard.