Wat doen we met het bladafval?

De herfst is in volle gang. Dus beginnen de bladeren te vallen. Medewerkers van de Gemeentewerf ruimen samen met medewerkers van de Dienst Sociale Werkvoorziening deze maanden het blad op dat op straten en stoepen ligt.

Bladkorf
Op straat

Afgevallen bladeren zijn nuttig: vanwege hun voedingsstoffen en als bescherming tegen de vorst. Maar op een aantal plekken zijn ze minder gewenst. De gemeente zorgt voor de verwijdering van dat bladafval - en stelt tegelijkertijd voorzieningen beschikbaar voor u als inwoner. Hoe vaak dat gebeurt, hangt onder meer af van het aantal bomen, het soort bomen en het weer. Bladeren die in plantsoenen vallen, worden één keer per jaar opgeruimd, waar dat nodig is. Ook als er (te) veel blad blijft liggen op grasvelden, zorgt de gemeente dat dit verwijderd wordt. 

Bladkorven

De gemeente nodigt u als inwoner uit een handje te helpen. Voor het vijfde jaar worden vanaf 15 oktober door heel Rijswijk 60 bladkorven geplaatst. De bladkorven zijn bedoeld voor bladafval van bomen in de openbare ruimte. Ze worden vóór en na het weekend geleegd. De in de afgelopen drie jaar opgedane ervaringen met de bladkorven worden na deze herfst geëvalueerd.Met het verzoek geen bladerhopen op de openbare weg te vegen: dat kan voor fietsers en wandelaars gevaar opleveren. 

Schoonaanhanger

Voor het opruimen van (zwerf)afval  kunt u ook de schoon-aanhanger van de gemeente gratis lenen. In de aanhanger vindt u alles wat u nodig heeft om uw schoonmaakactie tot een succes te maken: afvalgrijpers, vuilniszakken, afvalringen, bezems, veiligheidshesjes, handschoenen en afvalcontainers voor de volle vuilniszakken.

Melden of lenen?

Wilt u een melding doen van bladoverlast, neem dan contact op met het gemeentelijke Klant Contact Center op tel.nr. 14 070. Via dit nummer kunt u ook een schoon-aanhanger aanvragen. Blad- of snoeiafval uit eigen tuin kunt u zelf composteren, dan wel zonder kosten bij Avalex inleveren of in uw groene container voor GFT-afval doen. Kijk voor de Avalex Afvalbrengstations op www.avalex.nl.