Voortzetting Bedrijveninvesteringszone Winkelcentrum Oud Rijswijk definitief

De ondernemers van Winkelcentrum Oud Rijswijk hebben zich opnieuw positief uitgesproken over het voorzetten van een Bedrijveninvesteringszone in het winkelcentrum Oud Rijswijk.

Wethouder Armand Van de Laar feliciteert Marja Bartelts (voorzitter SWHR) met voortzetting BIZ Winkelcentrum Oud Rijswijk
Op dinsdagmiddag 2 juli is de uitslag van de draagvlakmeting onder de ondernemers in Oud Rijswijk  bekend gemaakt door wethouder Armand van de Laar en de voorzitter van de Stichting Winkelcentrum Historisch Rijswijk(SWHR), Marja Bartelts.

In totaal hebben 92 ondernemers hun stem uitgebracht, dit is 64,8 procent. Het aantal voorstemmers is met een percentage van 80,4 hoog te noemen. Wethouder Van de Laar en de voorzitter Bartelts zijn zeer verheugd met de uitslag en de collectieve steun van de ondernemers.

Over de BIZ

Sinds 2010 is in Oud Rijswijk een bedrijveninvesteringszone (BIZ) van kracht. Een BIZ is een afgebakend gebied waarin ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun winkelgebied. Alle ondernemers in het BIZ-gebied betalen een bijdrage om activiteiten en investeringen mogelijk te maken. De kosten worden eerlijk verdeeld. Een BIZ geldt voor 5 jaar. Onlangs stemden de ondernemers opnieuw of de BIZ Oud Rijswijk wordt voortgezet. Met het voortzetten van de BIZ wordt de continuïteit in het winkelgebied van Oud Rijswijk gewaarborgd. Denk hierbij aan het organiseren van evenementen, trekken bezoekers, belangenbehartiging en aankleding van een veilig en schoon winkelcentrum.