Voortgang ontwikkelkader Kesslerpark

Voor het Kesslerpark en omgeving zijn plannen voor gebiedsontwikkeling. Met de aanpak van het Kesslerpark en omgeving wordt het woon- en werkklimaat voor ondernemers én inwoners verbeterd. Daarvoor is een plan nodig om te bepalen hoe het deelgebied in de Plaspoelpolder er ongeveer uit moet komen te zien. Dit plan, het zogeheten ontwikkelkader, maakt de gemeente. Het omvat regels waarbinnen eigenaren en projectontwikkelaars plannen kunnen ontwikkelen en voor de gemeente biedt het richtlijnen voor de herinrichting van de straten en andere openbare ruimte.

 

Het opstellen van het ontwikkelkader doet de gemeente niet alleen, maar in samenwerking met eigenaren, omwonenden en belanghebbenden. Daar is op verschillende wijze de afgelopen tijd aan gewerkt.

Meest recente is het digitale inloopuur van vrijdag 21 januari jl. Met inwoners is onder andere gesproken over de hoogte van het geprojecteerde gebouw op de hoek van de Volmerlaan, het groen, de doorstroming van verkeer, parkeren en de uitstraling van een professioneel werkgebied. 

Het raadsvoorstel; Ontwikkelkader Kesslerpark en omgeving is dinsdagavond 25 januari ook besproken in het Forum Stad. De besproken stukken vindt u hier.

Vanavond, tijdens de raadsvergadering van 8 februari, zal de raad zich buigen over het plan en zal er gesproken en besloten worden over het Ontwikkelkader Kesslerpark.

U kunt de vergaderingen digitaal live bijwonen of later terugkijken en indien gewenst kunt u tijdens de vergaderingen inspreken op het stadhuis. Indien u niet kunt komen, kunt u uw reactie ook laten voorlezen. 

Om in te spreken meldt u zich voorafgaand aan de vergadering bij de griffie via griffie@rijswijk.nl of via telefoonnummer (070) 326 1984. Aanmelden bij de griffie kan tot 8 feb 16:00 uur. De griffie vraagt u o.a. toestemming voor het gebruik van uw naam en beeld tijdens de vergadering. Klik hier voor meer informatie over spreekrecht.

Meer informatie over het Kesslerpark is hier te lezen: https://www.rijswijk.nl/projecten/kesslerpark . De maquette van het gebied, kunt u bekijken op het stadhuis, neem hiervoor contact op met de projectleider, Eduard Schelfaut, per email via eschelfaut@rijswijk.nl