Voorlopige gunningen aanbesteding Huis van de Stad

In het aanbestedingsproces rondom het Huis van de Stad zijn de voorlopige gunningen voor zowel de bouwkundige- als de installatietechnische werkzaamheden vastgesteld. Beide aanbiedingen blijven binnen het door de gemeenteraad vastgestelde budget voor de eerste fase in de realisatie van het Huis van de Stad.

Oude stadhuis Generaal Spoorlaan
In mei van dit jaar stemde de gemeenteraad in met het opstarten van een niet openbare Europese aanbestedingsprocedure voor de werkzaamheden in de eerste fase van het Huis van de Stad. De procedure werd in twee onderdelen gesplitst, een bouwkundig en een installatie technisch deel. Voorgeselecteerde aannemers werden uitgenodigd een aanbieding te doen. Via een zorgvuldige selectieprocedure kwam de aanbestedingscommissie met een zogenaamd gunningsadvies waarin zij de voorkeur uitsprak voor twee aannemers. Het college van B&W heeft daarna besloten voorlopig te gunnen aan deze twee voorkeursaannemers.  De voorkeursaannemers zijn inmiddels op de hoogte gesteld, zo ook alle partijen die een aanbieding deden. De bouwkundige werkzaamheden zijn voorlopig gegund aan Koninklijke Woudenberg Ameide BV, de installatietechnische werkzaamheden aan HOMIJ technische installaties bv.

De procedure schrijft nu een zogenaamde stand still periode voor waarin de niet gekozen aannemers bezwaar kunnen indienen. Als er geen bezwaren zijn, wordt na 20 dagen overgegaan tot een definitieve gunning en kunnen de overeenkomsten met de aannemers worden afgesloten. De werkzaamheden starten in dat geval in het eerste kwartaal van 2020.