Voorlezen ter gelegenheid van de Kinderboekenweek 2019

Van 2 tot en met 13 oktober 2019 vindt de jaarlijkse Kinderboekenweek plaats. Lezen en voorlezen is niet alleen leuk, maar van groot belang voor de spraak-en taalontwikkeling van kinderen.

Ter gelegenheid van de Kinderboekenweek heeft wethouder Onderwijs Johanna Besteman op woensdag 8 oktober voorgelezen aan groep 3 van de OBS Nicolaas Beetsschool in Rijswijk. Ook burgemeester Michel Bezuijen en wethouder Financiën, Energietransitie en Handhavingsbeleid Jeffrey Keus hebben tijdens de Kinderboekenweek voorgelezen op een aantal Rijswijkse basisscholen. 

Lezen heeft een positief effect op het concentratievermogen en de luistervaardigheid, en prikkelt het de fantasie en de sociaal-emotionele vaardigheden. Wethouder Besteman onderstreept het belang van lezen en voorlezen: ‘Ik vind het belangrijk dat ieder kind gelijke kansen krijgt en dat eventuele achterstanden zo snel mogelijk worden weggewerkt. Het kunnen begrijpen, lezen en schrijven van de Nederlandse taal is hiervoor essentieel. De laaggeletterdheid in Rijswijk is hoog. En het tegengaan ervan is één van de prioriteiten in Rijswijk. Door kinderen al op jonge leeftijd voor te lezen en te stimuleren om zelf te gaan lezen, helpt mee om de laaggeletterdheid terug te brengen.’

Kinderboekenweek 2019

De Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) organiseert dit jaar voor de 65ste keer de Kinderboekenweek. Het thema voor dit jaar is: ‘Reis mee’. Tijdens de Kinderboekenweek ontvangt men bij aankoop van tien euro aan kinderboeken het Kinderboekenweekgeschenk ‘Haaientanden’ cadeau. Het boek is dit jaar geschreven door Anna Woltz.