Viering van het recht op onderwijs en ontwikkeling op de Dag van de Leerplicht

Op donderdag 21 maart, de Dag van de Leerplicht 2019, vieren we het recht op onderwijs en ontwikkeling van kinderen en jongeren in Nederland. Ter gelegenheid hiervan bracht Wethouder Onderwijs, Armand van de Laar, een bezoek aan het Stanislascollege in Rijswijk.

Leerlingen van klas 1C van het Stanislascollege hebben het minst verzuimd en krijgen uit handen van wethouder Armand van de Laar op de Dag van de Leerplicht een klassenuitje aangeboden.Samen met leerplichtambtenaren van de gemeente Rijswijk werd aandacht gevraagd voor het belang van onderwijs en het tegengaan van ongeoorloofd verzuim. “Op de Dag van de Leerplicht vieren we het recht op onderwijs. We willen kinderen stimuleren gebruik te maken van dit recht. Door het volgen van onderwijs leren kinderen zichzelf kennen en ontdekken ze waar ze goed in zijn. Dit zorgt ervoor dat kinderen later in staat zijn om eigen keuzes te maken” aldus Wethouder Armand van de Laar.

Verminderen van ongeoorloofd verzuim

Om het ongeoorloofd verzuim onder de VMBO brugklassen van het Stanislascollege tegen te gaan, werden de brugklassen aan het begin van het schooljaar door de leerplichtambtenaren uitgedaagd om met elkaar de strijd aan te gaan. Ter ere van de Dag van de Leerplicht bood Wethouder Armand van de Laar, namens de gemeente Rijswijk, de klas met de minste ongeoorloofde verzuim een cheque voor een klassenuitje aan. De leerlingen van klas 1C waren de winnaars en kregen een jumpsessie aangeboden bij indoor trampolinepark jumpsquare in Rijswijk. 

Bekijk ook het filmpje op Youtube.