Vervolgbijeenkomst Van Hardenbroeklaan

Op maandag 9 juli kwamen de bewoners van de Van Hardenbroeklaan bij elkaar op de gemeentewerf. De aanleiding? Verder praten met de gemeente over de herinrichting van hun straat.

Voorlopig ontwerp

Tijdens de bijeenkomst is het voorlopige ontwerp voor de herinrichting aan de bewoners gepresenteerd. En er is uitgelegd wat er met hun wensen en voorkeuren is gedaan. Ook hebben de bewoners hun voorkeur uit kunnen spreken voor de nieuwe boomsoorten en het groen dat in de straat te zien zal zijn. Bekijk de presentatie.

Voorkeur en wensen

Het voorlopig ontwerp is gemaakt op basis van de uitkomsten van een bijeenkomst die op 5 maart plaatsvond. Tijdens die bijeenkomt heeft de gemeente samen met de bewoners een aantal inrichtingprincipes besproken. Bewoners hebben hun voorkeuren toen aangegeven en specifieke wensen gedeeld. Op basis van al die informatie is het huidige ontwerp gemaakt. Bekijk het ontwerp.

Bijna definitief

Op dit moment wordt het ontwerp verder uitgewerkt in een definitief ontwerp. De nieuwe opmerkingen die de bewoners 9 juli gaven, zijn daar essentieel voor. Daarom zal het definitieve ontwerp eerst aan hen worden voorgelegd, voordat het college hierover een besluit neemt.

van hardenbroeklaan