Vervanging zieke en dode bomen

De gemeente gaat de komende periode 77 zieke en dode bomen vervangen.

Rooien bomen

Nu kappen, straks nieuwe bomen terugplanten

77 bomen in Rijswijk zijn op dit moment ziek of dood. Dat is gebleken uit de jaarlijkse bomeninspectie. Zieke en dode bomen zijn gevaarlijk, omdat bomen of takken daardoor plotseling kunnen (om)vallen. En zo fietsers, wandelaars en automobilisten kunnen raken. Daarom worden de zieke en dode bomen deze winter gekapt.

De bomen die verwijderd worden, zijn al gemarkeerd met een lintje en een oranje kruis. Het kappen zal de tweede helft van januari plaatsvinden. Voor elke boom die weggaat, wordt uiterlijk in maart een boom teruggeplant. Waar het kan, gebeurt dit op dezelfde plek. Als dat niet lukt, wordt de vervangende boom ergens anders geplaatst.

De werkzaamheden kunnen een beetje overlast veroorzaken. Zoals een tijdelijk afgezette weg of geluid van het zagen. Maar we doen ons best om overlast tot een minimum te beperken.

Vragen of opmerkingen?

Neem dan contact op met het Meldpunt Openbare Ruimte. Dit kan via onze website www.rijswijk.nl, via de ‘MijnGemeente’ app óf door te bellen met ons Klant Contact Center (telefoonnummer: 14 070).