Verkeersveilige schoolzone voor Nicolaas Beetsschool

De Nicolaas Beetsschool heeft sinds afgelopen vrijdag een schoolzone.

Wethouder Björn Lugthart opent de schoolzone bij de Nicolaas Beetsschool (Foto: Erwin Dijkgraaf)Wethouder Mobiliteit Björn Lugthart verrichtte samen met de kinderen de feestelijke opening van de verkeersveilige zone. Ze onthulden de attentiepaal die geplaatst is voor de school aan de Beetslaan.  Deze valt op door de gele kleur en de figuurtjes van Dick Bruna en geeft aan dat hier een schoolzone is, zodat automobilisten rekening houden met overstekende kinderen.

De nieuwe attentieborden zijn onderdeel van de schoolzone rond de Nicolaas Beetsschool. Deze zones legt de gemeente aan in samenwerking met de scholen en ouders. Zij inventariseren onveilige plekken en de gemeente pakt die aan door de straatinrichting aan te passen met onder meer de Dick Bruna borden. Deze zorgen ervoor dat andere verkeersdeelnemers beter opletten. Uit onderzoek van De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid is gebleken dat automobilisten afremmen als ze deze borden zien. De school zorgt daarnaast voor educatie over verkeersveiligheid.

Veilig naar school

“Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer, meer nog dan andere verkeersdeelnemers,”  legt wethouder Björn Lugthart uit. “Om te zorgen dat ze veilig naar school kunnen richten we de omgeving rond scholen zo goed mogelijk daarop in. We stimuleren scholen daarom ook om mee te doen met de schoolzones.  Ook kunnen ze mee doen met de gratis verkeerslessen van School op Seef. Maar ook andere verkeersdeelnemers kunnen ervoor zorgen dat kinderen veilig over straat kunnen. Daar blijven we op attenderen. Want ieder kind moet elke dag veilig naar school kunnen.”