Verkeersveilige schoolzone voor Mariaschool

De Mariaschool heeft sinds deze week een verkeersveilige schoolzone. De omgeving rond de school is aangepast zodat de leerlingen veiliger naar school kunnen. Afgelopen vrijdag verrichtten wethouder Mobiliteit Björn Lugthart en directeur Frédy Beekkerk van Ruth de openingshandeling. Samen met leerlingen Kaat en Cory onthulden ze de attentiepalen voor de school. Ook kreeg de school het lespakket verkeerseducatie van ‘Leer in het verkeer’ aangeboden.

 

Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer, meer nog dan andere verkeersdeelnemers. Het aanleggen van verkeersveilige schoolzones rondom basisscholen, herkenbaar aan de verkeersborden met figuurtjes van tekenaar Dick Bruna, is een maatregel waarmee de gemeente verkeersveiligheid rondom scholen verbetert. Deze zones legt de gemeente aan in samenwerking met de scholen en ouders. Zij inventariseren onveilige plekken en de gemeente pakt die aan. De school zorgt voor educatie over verkeersveiligheid.

Veilig naar school

In de omgeving van de Mariaschool zijn attentiepalen geplaatst om automobilisten te wijzen op overstekende kinderen. Ook zijn er stoeptegels aangelegd voor de school die de kinderen waarschuwen bij het oversteken. Deze maatregelen zorgen er voor dat de leerlingen veiliger aan het verkeer kunnen deelnemen.

Actieplan verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is een speerpunt van wethouder Lugthart: “Daarbij leggen we de lat hoog. Met ons Actieplan verkeersveiligheid zetten we in op de weginrichting, we zorgen voor voorlichting en educatie en we intensiveren de handhaving op gedrag in het verkeer. De inrichting van verkeersveilige schoolzones is daar een onderdeel van. Want ieder kind moet elke dag veilig naar school kunnen.”

Aandacht voor kinderen

Leerlingen Kaat en Cory uit groep 7 waren aanwezig bij de opening. Cory legt uit waarom een verkeersveilige schoolzone belangrijk is. “In de verkeerveilige zone moeten auto’s langzamer rijden.” Kaat denkt dat de attentiepalen hierbij gaan helpen. “Ze zijn vrolijk, dus dan denken mensen misschien eerder: ik moet langzaam rijden.” Kaat en Cory hadden ook nog een primeur te vertellen. Ze worden 21 september geïnstalleerd als kinderrechtenambassadeurs. In die functie willen ze zich gaan inzetten voor Rijswijkse kinderen. Cory wil eerlijke rechten voor alle kinderen en Kaat geeft aan dat kinderen evenveel aandacht als volwassenen moeten krijgen. We gaan vast nog meer van ze horen.

Wethouder Björn Lugthart opent samen met schooldirecteur directeur Frédy Beekkerk van Ruth en leerlingen Kaat en Cory de verkeersveilige schoolzone bij de Mariaschool (foto: Frank Jansen)