Verfraaien kleine kansrijke plekken

De afgelopen vier jaar zijn er in Rijswijk diverse kleine minder fraaie plekken in de openbare ruimte opgeknapt. Hiervoor was apart budget beschikbaar gesteld. Het ging om pleintjes, plantsoenen, speel- en ontmoetingsplekken en kleine winkelcentra. Met een kleinschalige ingreep en tegen beperkte kosten werden mooie resultaten geboekt.

Met het onthullen van de elektriciteitskast op de hoek van de Jozef Israëlslaan met de Lindelaan door wethouder Armand van de Laar is het tijd om aan iedereen te laten zien wat het resultaat is van gevoerde beleidMet het onthullen van de elektriciteitskast op de hoek van de Jozef Israëlslaan met de Lindelaan door wethouder Armand van de Laar is het tijd om aan iedereen te laten zien wat het resultaat is van gevoerde beleid. “Aan de hand van een tiental voorbeelden, waarbij zowel de begin- als eindsituatie is gefotografeerd, wordt voor iedereen het resultaat  van deze aanpak duidelijk. Het levert  direct een mooiere en verzorgde leefomgeving op waardoor mensen met meer plezier in Rijswijk wonen en er op bezoek gaan”, aldus Van de Laar.

Voorbeelden van het opwaarderen van kleine kansrijke plekken zijn het verfraaien van transformatorstations, vergroening van de openbare ruimte en het maken van nieuwe verblijfsplekken. Het gaat om ingrepen die in een korte tijd eenvoudig te realiseren zijn. Sommige locaties leenden zich uitstekend voor een actieve inbreng van omwonenden.

Voorbeelden

Voorbeelden van uitgevoerde projecten:

  • Herinrichting/vergroening kruising  Caan van Necklaan – Da Costalaan
  • Schildering transformatorstation Vrijenbanselaan
  • Nieuwe zitelementen In de Bogaard
  • Beplakken diverse elektrakasten
  • Vergroenen Schouwburgplein plus aansluiting parkeerterrein
  • Bijdrage aan herinrichting park Hofrust
  • Hoogkamerlaan operatie Steenbreek
  • Inrichten ecologische verbindingszone Te Werve

Met de resultaten van het project ‘Kleine Kansrijke Plekken’ doet wethouder Van de Laar een beroep op de Rijswijkse politiek om ook voor de komende jaren budget vrij te maken om zo een vervolg te kunnen geven aan het verfraaien van de openbare ruimte in Rijswijk.