Veiliger oversteken voor iedereen

De gemeente Rijswijk lanceert vandaag een app die kwetsbare voetgangers helpt om veiliger over te steken. Het gaat om een pilot waarbij voetgangers op twee kruispunten in de stad langer groen licht krijgen, zodat zij voldoende tijd hebben om veilig de overkant te bereiken.

Burgemeester Michel Bezuijen en wethouder Björn Lugthart openen de Crosswalk-appSommige voetgangers hebben moeite om in de beperkte tijd dat het verkeerslicht op groen staat over te steken. Het licht springt weer op rood voordat zij de overkant hebben bereikt en dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Denk daarbij aan voetgangers op leeftijd, voetgangers die slecht ter been zijn of een visuele beperking hebben, maar bijvoorbeeld ook aan schoolklassen onder begeleiding van leerkrachten die als een groep moeten oversteken. Met de CrossWalk app en een innovatieve technologie die is gekoppeld aan zogenoemde ‘slimme verkeerslichten’ krijgen deze groepen voetgangers langer groen licht.

Twee kruispunten

Op twee kruispunten wordt de benodigde technologie geïnstalleerd; op de kruising Sir Winston Churchilllaan en Doctor H.J. van Mooklaan en de kruising Sir Winston Churchilllaan en Burgemeester Elsenlaan. In eerste instantie kunnen vanaf 4 december 2019 groepen schoolkinderen van drie omliggende basisscholen en bezoekers van wijkcentrum Stervoorde de app gebruiken. Nadat de app op een smartphone is geïnstalleerd, hoeven de gebruikers niets anders te doen dan met hun telefoon oversteken. De telefoon kan tijdens het wandelen opgeborgen blijven. Er is immers geen actieve handeling nodig om langer groen licht te krijgen. Door de GPS-positie van de telefoon op een slimme manier te gebruiken, weet het verkeerslicht dat een voetganger met de CrossWalk app wil oversteken. De tijd dat het stoplicht op groen staat, wordt afgestemd op de snelheid van de voetganger. Op deze manier krijgen alleen voetgangers die het nodig hebben langer groen licht en zijn de gevolgen voor het overige verkeer tot een minimum beperkt.

Deze innovatieve voetgangersapp draagt bij aan het creëren van een inclusieve samenleving met als doel: veilig oversteken voor iedereen.

Smart City

Rijswijk is een groene, bereikbare, innovatieve stad die zich goed leent als testgebied voor Smart City oplossingen. De gemeente is een ‘Smart City Living Lab’ gestart en hard op weg een ‘Smart City’ te worden. In een Smart City denken gemeente, ondernemers en inwoners vooruit over de wisselwerking tussen ruimtelijke ordening, milieu en bereikbaarheid. Dat kan leiden tot een grotere sociale betrokkenheid, een beter gebruik van grondstoffen en een gezonder leefklimaat.

Met het ‘Smart City Living Lab’ opent Rijswijk de deuren voor innovaties die de leefbaarheid van de gemeente verbeteren. De gemeente geeft zo ondernemers de ruimte om te experimenteren en nieuwe technieken uit te proberen.