Uitstel wijziging tram- en buslijnen in Rijswijk

Enkele weken geleden werd door de vervoerders HTM en EBS bekend gemaakt dat na de zomervakantie 2021 tijdelijk haltes zouden worden opgeheven en een aantal lijnen zou worden aangepast. Inmiddels is bekend geworden dat deze wijzigingen zijn uitgesteld tot januari 2022.

 

Voor Rijswijk houdt dit in dat de voorgenomen tijdelijke opheffing van haltes en aanpassing van lijnen door EBS en HTM niet ingaan met ingang van de nieuwe dienstregeling eind augustus 2021 maar, zoals het er nu naar uitziet, vanaf januari 2022.

Het gaat om de volgende tramhaltes van de HTM:

  • Tramlijn 1 halte Vlietbrug
  • Tramlijn 15 halte Broekpolder
  • Tramlijn 17 halte Treubstraat

Deze haltes blijven in ieder geval nog in gebruik tot januari 2022.

Voor het busvervoer van EBS waren de volgende wijzigingen gepland:

  • De frequentie van lijn 61 Delft – Rijswijk gaat van 2 keer per uur naar 4 keer per uur;
  • Lijn 51 rijdt vanuit Den Haag via Rijswijk naar Zoetermeer via de huidige route van lijn 30.
  • De route van buslijn 51 door de Muziekbuurt wordt overgenomen door buslijn 61
  • Lijn 30 vanuit Naaldwijk rijdt ingekort tot station Rijswijk;
  • Lijn 50 en 53 worden opgeheven.

Deze wijzigingen worden uitgesteld tot in ieder geval januari 2022

Financiële tekorten vervoerbedrijven

De voorgenomen wijzigingen zijn onderdeel van een pakket aan maatregelen om een deel van de financiële tekorten van het openbaar vervoer, als gevolg van de coronacrisis, op te vangen. Deze maken deel uit van het Transitieprogramma OV en Corona van de 23 gemeenten aangesloten bij de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), waaronder Rijswijk. Inmiddels is bekend dat het Rijk financiële compensatie heeft toegezegd voor het tweede half jaar van 2021. Dit heeft gevolgen voor de uitvoering van het programma. Dit betekent voor Rijswijk dat het voorlopig niet nodig is om een aantal haltes tijdelijk op te heffen en lijnen aan te passen.