Tweede Kamerverkiezing 2021

Op 15, 16 en 17 maart 2021 kunnen kiezers hun stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezing. In coronatijd verloopt de verkiezing anders dan gebruikelijk. Zo gaat een aantal stembureaus al eerder open: op maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021. Begin maart ontvangt u uw stempas via de post. Bij uw stempas ontvangt u uitgebreide informatie over de Tweede Kamerverkiezing 2021 en een overzicht van alle stembureaus in Rijswijk.

 

Vervroegd stemmen

Op maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021 kan in een aantal stembureaus vervroegd worden gestemd. Het vervroegd stemmen geeft kiezers die tot de corona-risicogroep horen de mogelijkheid om hun stem eerder uit te brengen. Op de website van het RIVM leest u wie tot de corona-risicogroep behoren. Voor deze groep blijft het ook mogelijk om op de verkiezingsdag (via een volmacht) of per post te stemmen.

Stemmen met de stempas

U kunt met uw stempas in één van de stembureaus in Rijswijk uw stem uitbrengen. Om uw stem uit te brengen, bent u verplicht om een legitimatiebewijs te overleggen. Dit legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, Nederlands rijbewijs of vreemdelingendocument) mag uiterlijk vijf jaar verlopen zijn (geldigheidsdatum tot 18 maart 2016). Is uw legitimatiebewijs verlopen? Maak dan tijdig een afspraak voor het aanvragen van een nieuw legitimatiebewijs. Meer informatie vindt u op www.rijswijk.nl/werkenopafspraak

Vervangende stempas

Hebt u geen stempas ontvangen en voldoet u wel aan de voorwaarden om te stemmen? Of bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u een nieuwe stempas aanvragen:

  • Schriftelijk: u stuurt een verzoekschrift naar de Publieksbalies van de gemeente Rijswijk. Het formulier voor een vervangende stempas vindt u op www.rijswijk.nl/verkiezingen. Zorg dat de gemeente uw aanvraag uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 heeft ontvangen.
  • (Afspraak) bij de Publieksbalie: Voor het aanvragen van een nieuwe stempas kunt u uiterlijk 12 maart 2021 tot 17.00 uur langskomen bij de Publieksbalies van de gemeente Rijswijk. Dit kan binnen de reguliere openingstijden. Vanwege de coronamaatregelen adviseren wij u om een afspraak te maken, maar dit is voor het aanvragen van een nieuwe stempas niet noodzakelijk. U kunt een afspraak maken via de website www.rijswijk.nl/afspraak of telefonisch bij het Klant Contact Center van de gemeente Rijswijk via telefoonnummer 14 070. 

Iemand machtigen om namens u te stemmen

Bent u niet in de gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen? Dan kunt u iemand anders machten om namens u te stemmen:

  • Machtigen via uw stempas: op de achterzijde van uw stempas kunt u de naam invullen van degene die voor u gaat stemmen. Dit moet iemand zijn die in Rijswijk woont en ook een stempas heeft ontvangen. Het geven van deze machtiging kan tot en met de verkiezingsdag zelf.
  • Schriftelijke volmacht: u stuurt een verzoekschrift naar de Publieksbalies van de gemeente Rijswijk. U gebruikt hiervoor het formulier Model L8. Deze kunt u downloaden via www.rijswijk.nl/verkiezingen. Zorg dat de gemeente uw aanvraag uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 heeft ontvangen.

Stemmen in een andere gemeente

Wilt u in een andere gemeente stemmen? Dan moet u uw stempas laten omzetten in een kiezerspas:

  • Schriftelijk: u stuurt een verzoekschrift naar de Publieksbalies van de gemeente Rijswijk. U gebruikt hiervoor formulier Model K6. Deze kunt u downloaden via www.rijswijk.nl/verkiezingen. Als u op het moment van de aanvraag al een stempas in huis heeft moet u deze bij de aanvraag voegen. Zorg dat de gemeente uw aanvraag uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 heeft ontvangen.
  • (Afspraak) bij publieksbalie: Voor het aanvragen van een kiezerspas kunt u uiterlijk 12 maart 2021 17.00 uur langskomen bij de Publieksbalies van de gemeente Rijswijk. Dit kan binnen de reguliere openingstijden. Vanwege de coronamaatregelen adviseren wij u om een afspraak te maken, maar dit is voor het aanvragen van een kiezerspas niet noodzakelijk. U kunt een afspraak maken via de website www.rijswijk.nl/afspraak of telefonisch bij het Klant Contact Center van de gemeente Rijswijk via telefoonnummer 14 070. 

Stemmen per post

Alle inwoners van Rijswijk die 70 jaar of ouder zijn krijgen naast hun stempas apart een zogenaamde ‘briefstem’ toegestuurd. U kunt zelf kiezen of u per post wilt stemmen.

  • Bij de briefstem ontvangt u meer informatie over het stemmen per post.
  • De envelop met uw stem kunt u vanaf woensdag 10 maart 2021 inleveren bij het stadhuis van de gemeente Rijswijk, Bogaardplein 15.
  • Ook kunt u uw stem via de retourenvelop per post versturen. Zorg ervoor dat de envelop dan uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 voor 17.00 uur is gepost.
  • U kunt de envelop ook inleveren op de stembureaus die op 15, 16 en 17 maart 2021 geopend zijn.

Meer informatie

Meer informatie over de Tweede Kamerverkiezing 2021 vindt u op www.rijswijk.nl/verkiezingen en op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen. Hebt u vragen over de Tweede Kamerverkiezing 2021? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Rijswijk via telefoonnummer 14 070.