Terugvragen kosten ophalen grofvuil

Inwoners met een laag inkomen kunnen het bedrag voor het laten ophalen van grofvuil terugvragen bij de gemeente. Deze informatie stond niet goed vermeld bij de veelgestelde vragen over dit onderwerp.

 

Sinds 1 november kost het laten ophalen van grofvuil €12,50. Inwoners met een inkomen op of rond bijstandsniveau kunnen bij de gemeente een verzoek tot kwijtschelding indienen. Op internet Kwijtschelding gemeentelijke belastingen | Inwoners (rijswijk.nl) staat hiervoor een formulier.

Wie grofvuil wil laten ophalen, maakt hiervoor een afspraak bij Avalex en betaalt hiervoor €12,50. Daarna kan bij de gemeente kwijtschelding worden aangevraagd. Er kan ook kwijtschelding voor de afvalstoffenheffing worden aangevraagd.