Ter inzage legging: Voorlopig voorkeursalternatief voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer Binckhorst

In de regio Den Haag is onderzoek gedaan naar hoogwaardig openbaar vervoer (hov) naar en van de Central Innovation District (CID)-Binckhorst. Door de groei van het CID-Binckhorst neemt het aantal verkeersbewegingen toe. Om dat op te kunnen vangen is onderzocht hoe een hov-verbinding van Den Haag Centraal naar Rijswijk dit gebied bereikbaar, leefbaar, duurzaam en verkeersveilig houdt. De voorlopige voorkeur uit het onderzoek van de CID-Binckhorst is een tram langs de Lekstraat, Binckhorstlaan en Maanweg (richting Station Voorburg) en Geestbrugweg (richting bestaande route tram 1 over de Haagweg in Rijswijk).

 

Omdat de voorkeursvariant door Rijswijk loopt, zal de gemeente hiermee rekening moeten houden. Ondanks dat de gemeente geen opdrachtgever is, is de gemeente wel sterk betrokken zodat de belangen van Rijswijkse inwoners en ondernemers goed vertegenwoordigd zijn. Voordat de gemeenteraden in 2023 een definitief besluit nemen worden bewoners en ondernemers eerst in de gelegenheid gesteld te reageren op de voorlopige voorkeursvariant. Dit wordt de ‘1T-variant’ genoemd (zie kaartje). Tegelijkertijd verkent de gemeente binnenkort samen met bewoners en ondernemers uit de omgeving hoe de Geestbrugweg anders ingericht kan worden om de veiligheid en leefbaarheid van deze weg te verbeteren.

Ter inzage legging

Alle documenten rond het onderzoek naar Hoogwaardig Openbaar Vervoer in en rond het Central Innovation District (CID) en de Binckhorst worden op 27 juni openbaar. Vanaf 8 augustus tot en met 19 september liggen zij ter inzage voor eventuele zienswijzen op www.binckhorstbereikbaar.nl. Tijdens kantooruren kunt u de stukken ook inzien bij de publieksbalie van het stadhuis op Bogaardplein 15 in Rijswijk. Bewoners uit het betreffende gebied hebben reeds in een brief tekst en uitleg ontvangen over het indienen van een zienswijze.
 

Informatiemarkten

Het gaat om veel en soms ingewikkelde documenten. Daarom vinden er 3 informatiemarkten plaats.
Deze informatiemarkten vinden plaats bij de Compagnie, Geestbrugkade 32 in Rijswijk op:

  • Dinsdag 5 juli                        19.00 - 21.00 uur
  • Donderdag 25 augustus       19.00 - 21.00 uur
  • Woensdag 31 augustus        19.00 - 21.00 uur