Statement Eritrees festival

Statement van de gemeente Rijswijk naar aanleiding van de recente media-aandacht voor het Eritrees festival.

Event Plaza
In de media is vandaag aandacht voor een Eritrees festival in Rijswijk dat komend weekend plaatsvindt. De gemeente Rijswijk laat nadrukkelijk weten dat het een cultureel evenement betreft.

Dit evenement vindt sinds 2003 jaarlijks plaats zonder noemenswaardige incidenten. Voor zover ons bekend zijn bij het festival geen hoogwaardigheidsbekleders van het Eritrese regime aanwezig.

De gemeente heeft een melding ontvangen voor een tegendemonstratie op zaterdag 15 juli. Bij de vorige edities vonden ook demonstraties plaats. Samen met politie en openbaar ministerie bepaalt de gemeente welke veiligheidsmaatregelen nodig zijn om zowel het evenement, als de demonstratie in goede banen te leiden.