Start Burgeronderzoek Waarstaatjegemeente.nl

Hoe doet Rijswijk het volgens haar inwoners? Hoe oordelen Rijswijkers over de taken die de Gemeente Rijswijk uitvoert? Sinds 2006 onderzoekt Rijswijk dit door iedere twee jaar mee te doen aan het landelijk project ‘Waarstaatjegemeente.nl’. Vanaf maandag 22 november 2021 ontvangen tweeduizend willekeurig gekozen Rijswijkers per post een uitnodiging om hun mening kenbaar te maken. Hiervoor kunnen ze de bijgesloten papieren vragenlijst gebruiken of de vragenlijst via hun persoonlijke inlogcodes op internet invullen.

 

Misschien bent u een van de geselecteerden. U heeft tot vrijdag 10 december 2021 de tijd om de vragenlijst in te vullen en terug te sturen. De ingevulde vragenlijst blijft anoniem en zal vertrouwelijk worden behandeld.

Ook meedoen als u al eerder heeft meegedaan

De gemeente Rijswijk hoopt dat veel van de geselecteerde Rijswijkers deelnemen aan het onderzoek. Ook diegenen die al eerder hebben meegedaan en toevallig opnieuw in de willekeurige selectie zitten zijn van harte uitgenodigd om hun oordeel te geven. Als een groot aantal reageert levert het een zo representatief mogelijk beeld op van hoe de gemeente Rijswijk er volgens Rijswijkers voor staat.  

De uitkomsten van het onderzoek helpen uw gemeente het werk voor u als inwoner beter te doen. Uw gemeente kan het niet alleen.

Waarom een vragenlijst over de gemeente?

Het Rijswijkse gemeentebestuur vindt het belangrijk te weten wat u van uw gemeente vindt. Hoe denkt u bijvoorbeeld over uw woonomgeving? Hoe prettig vindt u het om in uw buurt te wonen? Hoe tevreden bent u over het aanbod van voorzieningen? Heeft u voldoende contact met andere mensen? Vindt u dat de gemeente luistert naar de mening van haar inwoners? Wat vindt u van de dienstverlening van uw gemeente? Hoe waardeert u de wijze waarop uw gemeente inwoners en organisaties betrekt bij (de uitvoering van) het beleid en de samenwerking zoekt? Zij houden graag rekening met uw mening. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau het PON & Telos.

Vergelijking

De vragenlijst is onderdeel van het landelijke project Waarstaatjegemeente.nl. Bijna alle gemeenten in Nederland hebben één of meerdere keren meegedaan aan dit project. Rijswijk doet dit jaar voor de achtste keer mee. Hierdoor is het mogelijk om de burgeroordelen over de eigen prestaties met voorgaande jaren èn met de burgeroordelen van andere gemeenten te vergelijken. Zo kan uw gemeente nog beter werken aan verbeteringen.

Resultaten

Ook u als inwoner kunt de resultaten van de gemeente Rijswijk en andere gemeenten raadplegen en vergelijken. Dit kan op www.waarstaatjegemeente.nl. Daar staan de resultaten van alle burgeronderzoeken.

Ook staan er andere interessante cijfers, bijvoorbeeld over veiligheid, gezondheid, onderwijs en duurzaamheid. De resultaten van het burgeronderzoek van dit najaar staan vanaf februari 2022 op deze website.

Vragen/opmerkingen?

Wilt u meer weten? Heeft u opmerkingen? Neemt u dan gerust contact op via telefoon 14 070 of e-mail: stadhuis@rijswijk.nl (onder vermelding van: burgeronderzoek Waarstaatjegemeente.nl).