Start actualisatie Toekomstvisie Plaspoelpolder

De begin 2017 opgestelde Toekomstvisie voor het Rijswijkse bedrijventerrein Plaspoelpolder is toe aan een actualisatie op onderdelen. Hiermee kan beter worden ingespeeld op de huidige ontwikkelingen in de regio en in het gebied van de Plaspoelpolder.

Toekomstvisie Plaspoelpolder
Op basis van de huidige toekomstvisie wordt hard gewerkt aan veranderingen en verbeteringen in de Plaspoelpolder. Denk hierbij onder meer aan de transformatie van leegstaande kantoren naar wonen, het ontwikkelen van het havengebied naar een gemengd gebied met werken en wonen, het verlevendigen van de Plaspoelpolder met functies als leisure en horeca en het investeren in vergroening, verfraaiing en betere bereikbaarheid.
Toch zijn er ontwikkelingen die aanleiding geven om de toekomstvisie op onderdelen te gaan actualiseren.

Aanleiding voor actualisatie

Er zijn drie aanleidingen voor actualisatie:

  • Shell gaat het Kesslerpark verkopen. Om toekomstige ontwikkelingen mogelijk te maken is een actualisatie in het gebied rondom  Shell noodzakelijk;
  • Uit nieuwe cijfers blijkt dat er nog te veel verouderde leegstaande kantoren overblijven buiten de vastgestelde transformatieruimte. Daarnaast is er een tekort aan bedrijfsruimte voor nieuwe maakbedrijven uit Rijswijk en de regio;
  • De markt geeft signalen waar de gemeente niet adequaat op kan reageren. Zo wordt in de huidige visie geen onderscheid gemaakt tussen kantoren en bedrijfsmatig vastgoed en is er geen afwegingskader voor tijdelijke initiatieven.

Niet alleen de gemeente ziet de noodzaak om de toekomstvisie te actualiseren ook de Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk(BBR) vindt een actualisatie wenselijk.