Samenvatting van de peiling over de herinrichting van de Prinses Beatrixlaan

Om de Prinses Beatrixlaan en omgeving ook de komende jaren bereikbaar, verkeersveilig en leefbaar te houden werkt de gemeente Rijswijk aan de herinrichting van de Prinses Beatrixlaan. In oktober 2021 konden omwonenden en gebruikers van de Beatrixlaan hun mening geven over de herinrichting van de Beatrixlaan en thema’s zoals de groene inrichting, oversteekbaarheid en fiets- en voetgangersvoorzieningen.

 

Meningen over de herinrichting opgehaald

Omwonenden en gebruikers van de Prinses Beatrixlaan konden in oktober 2021 via een website hun knelpunten en wensen doorgeven voor de herinrichting van de Prinses Beatrixlaan. Veel mensen hebben hiervan gebruik gemaakt, er zijn meer dan 420 reacties binnengekomen!

Hieronder ziet u een uitsnede van de website, de wensen zijn een groen sterretje en de knelpunten zijn een rood rondje. Een samenvatting van alle inzendingen vindt u hier of op www.rijswijk.nl/beatrixlaan.

In oktober 2021 spraken we ook met omwonenden die dichtbij de Prinses Beatrixlaan wonen. Zij hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Vanwege de coronamaatregelen werd dit op aanmelding en in kleine groepjes georganiseerd. Een verslag van deze bijeenkomsten is te vinden op www.rijswijk.nl/beatrixlaan.

Hoe nu verder?

Alle knelpunten en wensen worden meegenomen in het uitwerken van het (voorlopige) ontwerp voor de herinrichting van de Prinses Beatrixlaan. Bij het uitwerken van het ontwerp voor de herinrichting komen verschillende dilemma’s naar voren. Zo is de Prinses Beatrixlaan een drukke en belangrijke weg voor auto’s, maar willen we ook meer ruimte geven aan groen, voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Met name rondom Bogaard stadscentrum steken veel voetgangers uit omliggende wijken de Prinses Beatrixlaan over. Voor voetgangers en fietsers is het prettig als de oversteek zo kort mogelijk is, dus zo min mogelijk rijstroken voor auto’s bij de kruisingen. Voor een goede doorstroming van het autoverkeer zijn juist veel rijstroken nodig. Ruimte geven aan het één gaat dus ten koste van het andere. Dit soort dilemma’s vragen om een zorgvuldige afweging bij het uitwerken van het ontwerp voor de herinrichting. Naar verwachting is het voorlopige ontwerp in mei 2022 gereed. Op dat moment laten we zien hoe de inzendingen zijn verwerkt in het voorlopige ontwerp.

Het definitieve ontwerp is waarschijnlijk eind 2022 gereed voor besluitvorming. Daarna bereiden we de uitvoering van het werk voor. Het streven is om begin 2024 te starten met de uitvoering. Dit is onder meer afhankelijk van werkzaamheden en omleidingen van andere infrastructurele projecten in de regio.

Op de hoogte blijven

Op de website www.rijswijk.nl/beatrixlaan vindt u meer informatie. Hier kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Zo kunnen wij u op de hoogte houden van de actuele ontwikkelingen.