Samen aan de slag voor centrum voor flexibel wonen Lange Kleiweg

Gemeente Rijswijk, woningcorporaties Vidomes & Rijswijk Wonen, en het COA gaan gezamenlijk onderzoeken of en hoe de (asielopvang)locatie aan de Lange Kleiweg op zo kort mogelijke termijn kan worden herontwikkeld tot een locatie voor flexibele woonvormen. Dit woonproject zal bedoeld zijn voor woningzoekenden, waaronder starters, statushouders en spoedzoekers met een urgente woningnood. Dit heeft het college van b&w deze week akkoord bevonden in een intentieovereenkomst.

 

De aanleiding van deze samenwerking ligt bij het besluit van de raad om het azc per 1 december te sluiten en te komen met een voorstel om de locatie vanaf die datum te gebruiken als centrum voor flexibel wonen. Op 10 mei 2022 heeft de gemeenteraad van Rijswijk opdracht gegeven aan het college om met een plan van aanpak te komen en dit met alle relevante partners uit te werken.

Wethouder Armand van de Laar: “Alternatieve woonvormen zijn schaars, maar de behoefte daaraan is groot en divers. Het is belangrijk om efficiënt gebruik te maken van het kapitaal dat we hebben. Ik ben daarom erg blij dat we de samenwerking met de corporaties en het COA in een kort tijdsbestek voor een flexibele woonoplossing hebben kunnen bereiken”.

Woningnood

Er is sprake van een groot tekort aan tijdelijke woonruimte. Op dit moment is er dringende behoefte aan tijdelijke huisvesting voor verschillende doelgroepen, zoals statushouders, (Oekraïense) vluchtelingen, starters en woningzoekenden die door uitzonderlijke situaties met spoed op zoek zijn naar snel toegankelijke en betaalbare huisvesting. In Rijswijk slaan de woningcorporaties Rijswijk Wonen en Vidomes, het COA en de gemeente de handen ineen om hiervoor een oplossing te realiseren met een woonoplossing die snel en goedkoop kan worden gerealiseerd; het centrum voor flexibel wonen. Kenmerkend voor dit centrum is het tijdelijke karakter, waarbij slim gebruik wordt gemaakt van de woonunits die er al staan. Er wordt gestart met het huisvesten van statushouders die het recht hebben verworven om in Rijswijk te wonen.

Oplevering

De gemeente werkt de komende tijd een scenario uit wat in een raadsvoorstel in september aan de raad wordt voorgelegd.