Ruim 2,8 miljoen tegels gewipt: ook in Rijswijk krijgt groen steeds meer ruimte

In de afgelopen zeven maanden hebben in het hele land meer dan 2,8 miljoen tegels ruimte gemaakt voor groen: een nieuw record voor het NK Tegelwippen. Onder het motto ‘tegels eruit, groen erin’ zetten bewoners zich gezamenlijk in voor een groenere leefomgeving en daarmee ook voor een meer klimaatbestendige toekomst. Want door tegels te vervangen door groen ga je hittestress en wateroverlast tegen en zorg je voor meer ruimte voor planten en dieren in je omgeving. Maar liefst 135 gemeenten streden mee. Ook Rijswijk deed mee.

 

Op 8 november maakte de organisatie de winnende gemeenten bekend. Rijswijk is op de 17e plaats in de categorie Middelgrote Gemeente geëindigd met een totaal aantal van 5.175 gewipte tegels. In de drie klassementen – grote, middelgrote en kleine gemeenten – hebben Breda, Almelo en Hollands Kroon gewonnen: zij wipten de meeste tegels per inwoner. De gouden tegel is dit jaar voor Den Haag. Op nk-tegelwippen.nl/tegelstand is de eindstand van alle 135 gemeenten te vinden.

Feestelijk einde

Het NK-Tegelwippen in Rijswijk eindigde feestelijk op het speelplein aan de Fresiadreef in De Strijp op zaterdag 29 oktober. Daar waar eerst tegels lagen, zetten bewoners bij- en vlindervriendelijke planten in de grond. Dit deden ze samen met wethouder Mark Wit, de bewonerscommissie, De Groene Karavaan en Steenbreek Rijswijk. Deze laatste actie bracht de eindstand op ruim 470 m2 meer groen voor Rijswijk. De wethouder is blij met het Rijswijkse resultaat: “Ik wil alle enthousiaste inwoners die hun tegels hebben ingeruild voor planten hartelijk bedanken. Hiermee is Rijswijk weer een stuk groener geworden en zijn we beter bestand tegen klimaatveranderingen. Een mooi resultaat!”

Minder steen, meer groen: beter voor het riool

Het is inmiddels bekend dat we ons flink moeten inzetten om Nederland meer klimaatbestendig te maken. Wanneer tegels worden vervangen door groen, gaat dit wateroverlast tegen en kan de grond als spons functioneren. En daar is ons riool ook heel blij mee. Want doordat er minder water door het riool stroomt zal het riool minder vaak verstoppen, is minder onderhoud nodig en wordt ook bespaard op de zuiveringskosten voor het waterschap. Dat helpt om de jaarlijkse gemeentelijke afvalstoffen- en rioolheffing minder sterk te laten stijgen.

Op plekken waar alleen tegels liggen stroomt jaarlijks maximaal 800 liter hemelwater per m2 via het riool naar de waterzuivering. Voor 1m2 groen heb je 11 tegels nodig. Dat betekent dat met de 5175 gewipte tegels in Rijswijk ruim 470m2 is vergroend en er dus ruim 376.363 liter water niet meer door het riool gaat.

Gezamenlijke aanpak voor een groener Nederland

Het NK Tegelwippen maakt deel uit van de campagne Een groener Nederland begint in je eigen tuin! en wordt gesterkt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Ons Water. Ook op regionaal niveau werken partijen samen aan een duurzamere leefomgeving.  Zo werken in het Netwerk Waterketen Delfland (NAD) 12 gemeenten, het Hoogheemraadschap van Delfland en twee drinkwaterbedrijven samen aan een betrouwbare, betaalbare, toekomstbestendige en duurzame waterketen. Meer weten? www.afvalwaterketendelfland