Rijswijks onderzoekscentrum voor aardwarmte kan belangrijke bijdrage energietransitie blijven voortzetten

De initiatiefnemers van het ‘Rijswijk Centre for Sustainable Geo-Energy’ (RCSG) hebben het belang van het centrum nogmaals onderstreept en verbinden zich tot 2024 aan het centrum.

 

De contracten voor verlenging van deze verbintenis zijn onlangs ondertekend. Dat betekent dat dit unieke praktijk laboratorium zijn belangrijke bijdrage aan het versnellen van de ontwikkeling van aardwarmte kan blijven voortzetten. De toekomst van een duurzame energievoorziening als onderdeel van de energietransitie rust voor een belangrijk deel op de waarde en kennis van de Nederlandse ondergrond. In Rijswijk kunnen bijvoorbeeld aardwarmteprojecten op ware schaal worden getest.

Belang van aardwarmte

Aardwarmte kan een grote rol spelen in de energietransitie. Het is een bron van duurzame warmte waarmee huizen en gebouwen duurzaam kunnen worden verwarmd. Naar verwachting kan aardwarmte in 2050 in een kwart van de Nederlandse warmtebehoefte voorzien. Om de ontwikkeling van aardwarmte te versnellen, hebben het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Energie Beheer Nederland, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rijswijk en TNO het RCSG opgericht.

Van lab naar praktijk

Het RCSG is op 5 maart 2020 officieel geopend en biedt bedrijven die actief zijn op het gebied van aardwarmte de mogelijkheid om gebruik te maken van het geavanceerd laboratorium. Het centrum beschikt over 20 installaties die alle opties van boren in de ondergrond bestrijken. Alle apparatuur en installaties zijn aanwezig om onder hoge druk en temperatuur, vergelijkbaar aan die in de Nederlandse ondergrond, te testen en te experimenteren met nieuwe boortechnieken en materialen. Bijna alle ondergrondse omstandigheden in Nederland kunnen er worden nagebootst.

Uniek in de wereld

Wereldwijd bestaan er slechts enkele vergelijkbare centra. Het RCSG biedt bedrijven toegang tot moderne voorzieningen waar ze anders niet, of moeilijk, gebruik van kunnen maken vanwege de hoge investeringen die met dit soort onderzoek gemoeid zijn. De verlenging van de verbintenis stelt het centrum in staat om verder te groeien. En om bedrijven die willen experimenteren met nieuwe boortechnieken en materialen nog beter te kunnen bedienen. Het RCSG maakt het mogelijk dat bedrijven en kennisinstellingen in nauwe samenwerking door de ontwikkeling van nieuwe technologie grote stappen kunnen zetten in de transitie naar een duurzaam energiesysteem.

Lees hier meer over wat het RCSG doet.
Voor vragen en aanvullende informatie over het RCSG: Dr. F. (Frank) van Bergen, Program manager Applied Geosciences, frank.vanbergen@tno.nl